Keuring

Samenvatting koppeling geldend voor : PERSONEN VOERTUIGEN,VOERTUIGEN DUBBEL GEBRUIK EN MINIBUS.
(Niet voor lichte vracht of vrachtwagens)
Art3 van KB 21/06/2001 wijzigend art23 par:1-3 van het KB 15/03/68

Voertuigen jonger dan 4jaar(-2maanden)

Fietsenrek of aanhangwagen minder of gelijk aan 750kg: enkel keuring trekhaken geldt niet als volledige keuring.
Trekker van aanhangwagen(= meer dan 750kg): volledige keuring.
(extra controle: herhaling richting aanwijzers. Indien ontbreken = opmerking)

Keuring
Keuring

Voertuig gewoon gebruik naar gebruik aanhangwagen en/of fietsenrek binnen de2maanden na vorige keuring.

Fietsenrek of aanhangwagen minder of gelijk aan 750kg: technische herkeuring +eventuele bonus mogelijk.
Trekker van aanhangwagen(= meer dan 750kg): technische herkeuring. Hierbij is
geen bonus mogelijk.
(extra controle: herhaling richting aanwijzers. Indien ontbreken = opmerking)

Voertuig van Trekker naar gewoon gebruik binnen de 2 maanden na vorige keuring.

Verwijdering van de trekhaak: technische herkeuring
Van trekker naar gebruik van fietsenrek of minder dan 750kg: administratief.

Voertuig gewoon gebruik naar gebruik aanhangwagen en/of fietsenrek binnen de2maanden na vorige keuring.

Fietsenrek of aanhangwagen minder of gelijk aan 750kg: technische herkeuring +eventuele bonus mogelijk.
Trekker van aanhangwagen(= meer dan 750kg): technische herkeuring. Hierbij is
geen bonus mogelijk.
(extra controle: herhaling richting aanwijzers. Indien ontbreken = opmerking)

Wijziging in gebruik meer dan 2 maand na de vorige keuring

Volledige keuring met wijziging van de referentie datum.

Besluit: een volledig keuring word uitgevoerd als laatste keuring meer dan 2 maand geleden is.

Keuring